Trening

For å sone ved Leira fengsel er de innsatte forpliktet til å delta i obligatoriske treninger.

Obligatoriske trim skal gjennomføres på tirsdager og torsdager (kort- eller langløype), med oppstart mellom 1500 og 2000.(senest innkomst kl 2130)

For de som er med i fotballgruppe, ski-gruppe ,sykkelgruppe, vollyball etc, kan denne aktiviteten godkjennes i stedet for trimløype. Leira har også et veldig bra utstyrt treningsrom for styrketrening.
Her finner du alle typer apparater og løs-vekter.

Innsatte skal gi beskjed til ansatte når de drar ut på trim. Tjenestemenn er ansvarlig for å føre opp innsatte som er ute på trim, samt kontrollere at de ikke bruker mer en den tilmålte tiden. 40 minutter for kortløype og 1 time og 30 min for langløype.

Denne trimmen kan også utføres utenom de obligatoriske treningene i alle ukedager. De som har målrettet trening som f. eks maraton – større sykkelritt eller lignende kan få utvidet treningstid.

Trening utenfor Leira skal være avsluttet kl 2130.