Rusmestring

1. september 2010, ble Leira en rusmestringsenhet. Vi har valgt å integrere rusmestringsenheten i filosofien i hverdagen som allerede har eksistert på Leira. Det er ansatt 2 ruskonsulenter på Leira, i tilegg har vi 1 psykolog som er ansatt hos St.Olavs hospital Rus og avhengighetsmedisin.

Ekstraressursene vi fikk da vi ble rusmestringsenhet har styrket arbeidet rundt den enkelte innsatte.