Besøk

Det kan mottas ett besøk pr uke på inntil 6 timer. Besøkstider er kl 1530 – 2130 på hverdager (ikke besøk på tirsdag og torsdag) og 6 timer innefor kl 1000 – 2130 på helg (lør- og søndag). Bevegelige helligdager tillates ekstrabesøk utover ordinære besøk i tidsrommet 1400 - 2130.

De som skal motta besøk er selv ansvarlig å gi beskjed til en ansatt når besøket kommer og drar.

Leira har innredet besøksleiligheter som kan benyttes (fredag-mandag) av de som må reise langt for å komme på besøk. Dette tilbudet er for ektefelle, barn og samboere.

Leilighetene kan også benyttes ved forespørsel ved korttidsbesøk.