Aktiviteter

Det kan foregå fritidsaktiviteter utenfor Leiras område alle ukedager unntatt tirsdager og torsdager. Aktivitetene skal foregå sammen med en av de ansatte.

Tidsfrist for påmelding til aktivitet er senest kl 0800 på samme dag. Ansatte tar da inn listen, godkjenner aktiviteten og fører navnene i vaktboka. Det er ikke anledning til å trekke seg – etter at aktiviteten er godkjent. I helgene utvises skjønn ved den enkelte tjenestemann i forhold til når aktivitetene skal være godkjent.  

Eksempler på godkjente aktiviteter; Turer i skog og mark langrenn, Vassfjellet/alpint, Lerkendal, sykkeltur, kino, byvandring/sightseeing..

Ikke godkjente aktiviteter; Handletur til byen/City Syd, bingo og lignende. Kino lørdag og søndag skal eventuelt godkjennes hvis det ikke er annen aktivitet den dagen. Aktiviteter på lørdag, søndag og helligdager skal i hovedsak planlegges dagen før, men det gis også anledning til at de ansatte og innsatte i samarbeid planlegger en aktivitet samme dag som den skal gjennomføres.

Det må være minimum 3 deltakere for at en aktivitet skal gjennomføres. 

Dagsturer skal som hovedregel foregå på helgedager. Turene kan være rene turer i skog og mark, ved sjøen og i fjellet – fisketurer eller turer med historisk tilsnitt kombinert som en sosial tur med grilling.

Eksempel på historiske plasser: Steinviksholmen, Hegra festning, Tautra, Ausråts-borgen og kanonene v/ Ørlandet, helleristningene v/ Hell, Munkholmen, Sverresborg museum, Røros.

Det er også anledning til å gjennomføre turer med overnatting, hytteturer, fjellturer etc. 

Forutsetningen for en aktivitet er at den skal foregå i fellesskap.