Fasaliteter

Leira består av flere bo-enheter. Totalt er det plass til 29  innsatte på Leira.

Hovedhus
Her bor de fleste mannlige innsatte. Det er 21  rom her.

Kvinneavdeling
Kvinneavdelingen har plass til 4 kvinnelige innsatte.

Progresjonsavdeling
Her er det 4 leligheter, som benyttes til innsatte som har sonet lenge eller har spesielle behov.

Leira har også Solarium, Treningsrom, Biljardrom, Bordtennis og tre TV Stuer i fellesområdet.