Vedlikehold

På vedlikeholdsgruppa er det arbeid til 4-5 personer. De har hatt ansvaret for oppsetting og innredning av 2 veksthus, garasje, verkstedbygg på 300 kvm samt løpende vedlikehold. Vedlikehold administrerer snekkerverksted og mekanisk verksted, og er ansvarlig for vedlikehold av maskinelt utstyr som traktorer, gressklippere og teknisk utstyr i gartneriet. Arbeidet de foretar varierer etter behov og årstid med bl a snømåking og hagearbeid. Alt etter ressursene de innehar gjør de rørleggeroppgaver, snekrer, maler, bygger, støper, flislegging osv.