Vaskeri

Vaskeriet har arbeidsplass til 1 innsatt. Det vaskes klær for Trondheim fengsel, idrettslag og andre private bedrifter/organisasjoner. Leira henter og bringer tøy til og fra Trondheim fengsel. Når tøyet er kommet til Leira skal det sorteres og vaskes. Til slutt skal tøyet brettes og eventuelt strykes og deretter pakkes for levering.