Stall

I stallen er det arbeid til 1 innsatt som styres av vedlikeholdet. Det er plass til 4 hester til enhver tid. Det er private som har hestene sine her og disse gjør avtale med Leira om oppstalling som innebærer at hestene får stell, foring og lufting De innsatte tar del i dette arbeidet og samarbeider med hesteeierne om kjøring av hestene når de selv ikke har anledning til å utføre jobben.