Rusmestring

 1. september 2010, ble Leira en rusmestringsenhet. Vi har valgt å intregere rusmestringsenheten i filosofien i hverdagen som allerede har eksistert på Leira. Det er ansatt 2 ruskonsulenter på Leira, i tilegg har vi 1 psykolog som er ansatt hos Rus-midt.

Selv om vi i kort tid har vært en rusmestringsenhet ser vi allerede at ruskonsulentene i samarbeid med kontaktbetjentene og andre samarbeidspartnere har styrket arbeidet rundt de innsatte.